Turtasta užtikrina efektyvų projektų įgyvendinimą, sėkmingą statybos darbų eigą ir visus statybos proceso dalyvius tenkinantį rezultatą, siekiant aukščiausių kokybės reikalavimų

UAB „Turtasta“ – ambicingų planų vykdomos veiklos sektoriuje turinti bendrovė kelianti sau didelius tikslus.


Bendrovė atlieka statybos valdymo paslaugas teikdama tiek Generalinio rangovo, tiek projekto valdytojo paslaugas, teisines konsultacijas. Vykdo statinių techninę priežiūrą, statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų techninę priežiūrą, įskaitant kultūros paveldo objektus. Bendrovė taip pat vykdo statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūras, skaičiuojamosios statybos kainos - sąmatų sudarymą, analizę, atlieka defektinių aktų surašymą, statybų konsultacines paslaugas.

Įmonės specialistai geba greitai išgirsti ir suprasti savo klientą, suprasti ir įvertinti jo lūkesčius bei, pasitelkus visą įmonės specialistų patirtį, juos greitai, maksimaliai ir kokybiškai įgyvendinti. Mes tikime, kad nuoširdus ir sąžiningas atstovavimas klientui, atsakomybė vykdant Statytojo (Užsakovo) siekių įgyvendinimą, aukšta mūsų specialistų kvalifikacija ir nuolatiniu jų tobulėjimu, leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog bendrovė ateityje užims deramą vietą pasirinktame rinkos segmente ir netruks įgyti daugumos klientų kaip patikimo partnerio reputaciją.

 
VEIKLOS SRITYS

Užsakovo įgaliotinis, valdantis statinio statybą, organizuojantis statinio statybos procesus

Taip pat įmonė atlieka gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo, inžinerinių sistemų įrengimo, statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimo) hidrotehnikos statinių, kitos paskirties inžinerikių statinių, taip pat minėtų statinių esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jos apsaugos zonoje, kurtūros paveldo vietovėje, kultūros paveldo statinių statybos valdymą, Generalinio rangovo funkciją ir/ar statybos techninę priežiūrą. Atlikdama statybos techninę priežiūrą, jei tai privaloma, vykdo ir FIDIC inžinieriaus funkcijas pagal FIDIC statybos sutarties sąlygas.

UAB „Turtasta“, atlikdama Statybos valdymo funkciją – veikia kaip Užsakovo įgaliotinis, valdantis statinio statybą, organizuojantis statinio statybos procesus ir kitus su statyba susijusių kitų techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka pasamdyti juridiniai ar fiziniai asmenys. Įmonė atlikdama Statinio projektų valdymą - statinio statybos organizavimo būdą, kai statybą ir kitus su ja susijusius darbus organizuoja statinio statybos valdytojas. Ši veiklos sritis apima darbus, pradedant parengiamuoju statybos periodu ne statybos aikštelėje, statybos aikštelės paruošimu, medžiagų ir įrengimų tiekimo organizavimu, rangovinių bendrovių parinkimu, darbų organizavimu statybos vietoje, baigiant - objekto perdavimu eksploatavimui.

Mūsų bendrovė užtikrina efektyvų projektų įgyvendinimą, aktyviai ieškome optimalių sprendimų sėkmingam jų įgyvendinimui, glaudžiai bendradarbiaudami su Užsakovu.

Mūsų tikslas - laikytis veiklai taikomų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, Statybos Techninių Reglamentų, normatyvinių dokumentų atitiktį, bei aukštą teikiamų paslaugų kokybės lygį užtikrinant vykdomos veiklos finansinį stabilumą.