SUTARTA KAINA IR SUTARTU LAIKU VISOS APIMTIES STATYTOJO (UŽSAKOVO) UŽSIBRĖŽTO TIKSLO ĮGYVENDINIMAS

Statybų valdymas

Lietuvos teisės sistemoje įtvirtinta, kad statinio statybų valdymas yra toks statinio statybos organizavimo būdas, kai statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio statybų valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo – statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio – statinio statybų valdytojo pagrindu.

Atitinkamai statinio statybų valdytojas – statytojo (užsakovo) įgaliotinis, valdantis statinio statybą, organizuojantis statinio statybų ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus, kuriuos atlieka jo pasamdytas šią teisę turintis fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija. Pagal tokią sutartį statytojas (užsakovas) yra įgaliotojas, o statinio statybų valdytojas – įgaliotinis, atstovaujantis statytojui santykiuose su rangovu ir kitais subjektais ir veikiantis pagal statytojo (užsakovo) išduodamą įgaliojimą.

Tai toks statybų valdymo būdas kuris leidžia Užsakovui taupyti finansinius resursus ir optimizuoti laiką, įgyvendinant statybų terminus. Užsakovo interesų atstovavimui mes skiriame daugiausiai pastangų, taip užtikrindami sėkmingą projektų vykdymą visuose etapuose, nuo sklypo įvertinimo, statybos leidimo gavimo iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Valdyti statybų projektus padeda įmonėje naudojami projektų ir procesų valdymo būdai ir metodikos, patyrę savo srities specialistai, glaudus bendravimas su užsakovais bei gebėjimas girdėti ir suprasti, ko užsakovui reikia.

 

Teikiamos statybų valdymo paslaugos:

 • Konkursinių pasiūlymų analizavimas ir ataskaitų pateikimas
 • Užsakovo interesų atstovavimas santykiuose su Rangovais
 • Statybos darbų grafikų sudarymas
 • Pasitarimų organizavimas ir protokolavimas
 • Žemės sklypo įvertinimas
 • Specialiųjų ir detaliųjų planų analizė
 • Projektavimo darbų koordinavimas
 • Statybų leidimo gavimas
 • Rangos konkursų organizavimas, analizavimas, įvertinimas
 • Rangos sutarčių ruošimas
 • Bendras statybos darbų koordinavimas
 • Statybų trukmės, apimties, kaštų, kokybės valdymas
 • Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos darbo organizavimas ir dalyvavimas
 • Garantinio laikotarpio garantijų valdymas
 • Statinio įregistravimas registrų centre
 • Statinio perdavimas Užsakovui