STATYBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Statinio statybos darbų techninė priežiūra

Statinio statybos darbų techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuojama statinio statybų techninė priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties sąlygas, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

UAB „Turtasta“ vykdomi statybų techninės priežiūros darbai, apima:

  • pramonės, komercinės ir visuomeninės paskirties pastatų, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, namų, inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų (gatvės, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai), inžinerinių tinklų, hidrotechninių statinių kitų inžinerinių statinių, kultūros paveldo statinių, taip pat minėtų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje
  • gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo, inžinerinių sistemų įrengimo, statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimo) hidrotehnikos statinių, kitos paskirties inžinerikių statinių, kultūros paveldo statinių, taip pat minėtų statinių esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jos apsaugos zonoje, kurtūros paveldo vietovėje
 

Atlikdami Statinio statybos darbų techninę priežiūrą, vykdome šias pagrindines funkcijas:

  • tikriname, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą
  • kontroliuojame statybos darbų metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleidžiame jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai
  • tikriname atliktų statybų darbų kokybę bei mastą, informuojame statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų
  • tikriname ir priimame paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvaujame išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas
  • kartu su rangovu rengiame statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvaujame statinį pripažįstant tinkamu naudoti
  • atliekame bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuojame specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statybų darbų techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą